Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Ordføreren > - mottakelser i Rådhuset

Mottakelser og andre arrangementer i Oslo rådhus

På denne siden legges det ut fortløpende oversikt over mottakelser i Oslo rådhus hvor ordføreren eller ordførerens stedfortreder er vert. Mottakelsene arrangeres på bakgrunn av vedtak fra forretningsutvalget i Oslo kommune. Vedtakene publiseres på nettstedet "Søk i politiske saker".

 2014

 • 03.01.2014: Rådhusets juletrefest - sak 341/13
 • 10.01.2014: Mottakelse i Oslo rådhus 10.01.2014 - Furuset Idrettsforening - 100 års jubileum - sak 255/13
 • 04.02.2014: Ungdommens bystyremøte 2014 - bruk av lokaler i Oslo rådhus - sak 266/13
 • 06.02.2014: MARKERING AV SAMEFOLKETS DAG - 6. februar 2014 - frokost i Oslo rådhus - sak 21/14
 • 13.02.2014: Ungdommens bystyremøte 2014 - bruk av lokaler i Oslo rådhus - sak 266/13 
 • 25.02.2014: Mottakelse i Oslo rådhus 25.02.2014 i anledning internasjonal orkestermusikerkonferanse - sak 138/13
 • 06.03.2014: Mottakelse i Oslo rådhus 06.03.2014 - Oslo Skøiteklub - 150-års jubileum - sak 267/13
 • 08.03.2014: World Cup Nordic – Holmenkollen, arrangementer i Heftyevillaen - sak 341/13 
 • 09.03.2014: World Cup Nordic – Holmenkollen, arrangementer i Heftyevillaen - sak 341/13
 • 11.03.2014: Utdanningsetaten, Oslo musikk - og kulturskole - konsert i rådhushallen 11.03.2014 - sak 306/13
 • 13.03.2014: Klima - og miljødepartementet - disponering av Oslo rådhus til konferanse, lunsj og pressekonferanse 13.03.2014 - sak 57/14
 • 21.03.2014: Oslo internasjonale kirkemusikkfestival - mottakelse i Oslo rådhus 21.03.2014 - sak 245/13
 • 03.04.2014: Mottakelse for løypebaser 03.04.2014 - sak 93/14
 • 06.04.2014: Søknad om bruk av Oslo Rådhus til statsborgerseremonier i Oslo Rådhus 2014 - sak 147/13
 • 27.04.2014: Bruk av Rådhuset - Turist i egen by 2014 - sak 342/13
 • 29.04.2014: Ærespriser for idrettsutøvere med påfølgende mottakelse - sak 341/13
 • 03.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 04.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 10.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 11.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 12.05.2014: Civita på vegne av Human Rights Foundation - mottakelse i Oslo rådhus 12.05.2014 i anledning Oslo Freedom Forum - sak 320/13
 • 14.05.2014: Grunnlovens 200-års jubileum - landets ordførere inviteres til feiring i Oslo 14. - 15. 05.2014 - sak 310/13
 • 15.05.2014: Bruk av Rådhushallen til prisutdeling - Oslo Business for Peace Summit 15.05.2014 - sak 5/14
 • 16.05.2014: Den Norske Studentersangforening - Festkonsert i Oslo rådhus 16.05.2014 - grunnlovens 200- års jubileum - sak 280/13
 • 17.05.2014: Barnefest i rådhuset - sak 341/13
 • 20.05.2014: Oslo kommunes kultur- og kunstnerpriser med påfølgende lunsj - sak 341/13
 • 21.05.2014: Eksamensseremoni for nyutdannede Osloguider i Oslo rådhus 21. mai 2014 - sak 60/14
 • 21.05.2014: Fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus 21.05.2014 - sak 218/13
 • 22.05.2014: Eventuell utdeling av St. Hallvardmedalje - sak 341/13
 • 23.05.2014: DNB ASA - lunsj i Oslo rådhus 23.05.2014 - toppmøte europeisk bankorganisasjon - sak 353/13
 • 24.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 25.05.2014: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2014 - sak 137/13
 • 27.05.2014: Mottakelse med prisutdeling i Oslo rådhus 27.05.2014 - Queen Sonja Nordic Art Award - sak 307/13
 • 08.06.2014: Det juridiske fakultet i Oslo (UiO) - Mottakelse i Oslo Rådhus 2014 - Verdenskongress i konstitusjonell rett - sak 27/13
 • 13.06.2014: The Performance Theatre - søknad fra Xynteo om bruk av Oslo rådhus 13.06.2014 til lunsj og festmøte - sak119/13
 • 14.06.2014: The Performance Theatre - Xynteo søker om bruk av Oslo rådhus 14.06.2014 til foredrag og lunsj - sak 138/14
 • 17.06.2014: Høgskolen i Oslo og Akershus - Avslutningsseremoni for sykepleiestudentene i Oslo rådhus 17.6.2014 - sak 216/13
 • 19.06.2014: Universitetet i Oslo, institutt for arkeologi, konservering og historie - mottakelse i Oslo rådhus 19.06.2014 - historiedagene - sak 58/14
 • 20.06.2014: Politihøgskolen - Eksamensseremoni i Oslo rådhus 20.06.2014 - sak 219/13
 • 23.06.2014: Universitetet i Oslo - Den internasjonale sommerskolen - mottakelse i Oslo rådhus 23.06.2014 - sak 289/13
 • 24.06.2014: SINTEF - Europeisk konferanse om transport og logistikk (VeRoLog) - Mottakelse i Oslo rådhus 24.06.2014 - sak 217/13
 • 25.06.2014: Veidekke og Universitetet i Agder - Mottakelse i Oslo rådhus 25.06.2014 - IGLC - konferanse (International Group for Lean Construction) - sak 20/14
 • 25.06.2014: Norsk Maritimt Museum og Kon-Tiki Museet - mottakelse i Oslo rådhus 25.06.2014 i anledning internasjonal konferanse om Stillehavet - sak 120/14
 • 27.06.2014: Norske Musikklæreres Landsforbund - 100-års jubileum - mottakelse i Oslo rådhus 27.06.2014 - sak 243/13
 • 27.06.2014: Europride 2014 - mottakelse i Oslo rådhus 27.06.2014 - sak 146/14
 • 21.07.2014: Kongelig Norsk Seilforening - jubileumsregatta - mottakelse i Oslo rådhus 21.07.2014 - sak 149/13
 • 30.07.2014: Norway Cup 2014 - mottakelse i rådhuset 30.07.2014 - sak 6/14
 • 07.08.2014: Norsk psykoanalytisk forening - Nordisk kongress 2014 - Søknad om mottakelse
  i Oslo rådhus - sak 100/13 
 • 13.08.2014: Søknad om mottakelse - Hovedkomiteen for den 31. internasjonale kongress for genealogiske og heraldiske vitenskaper - Kongress i Oslo 2014 - sak 148/13
 • 15.08.2014: Søknad om leie av Rådhushallen til åpningen av Mela 2014 - sak 14/13
 • 18.08.2014: Norges kommunerevisorforbund - mottakelse i Oslo rådhus 18.08.2014 i anledning nordisk sjefsrevisorkonferanse - sak 7/14
 • 20.08.2014: Mottakelse i Oslo rådhus - Det 40. nordiske juristmøte - 20.08.2014 - sak 52/13
 • 27.08.2014: Universitetet i Oslo - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - Mottakelse 2014 - sak 28/13
 • 04.09.2014: Mottakelse i Oslo rådhus 4.9.2014 i anledning europeisk konferanse om
  velferdspolitikk - sak 195/13
 • 09.09.2014: Søknad om bruk av Rådhuset - Kavliprisen 2014 - sak 15/13
 • 10.09.2014: Ultimafestivalen - Konsert og mottakelse i Oslo rådhus 10.09.2014 - sak 327/13
 • 11.09.2014: Det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo - Søknad om mottakelse i Oslo rådhus 2014 Det medisinske fakultet - Mottakelse 2014 - sak 41/13
 • 12.09.2014: Brystkreftforeningen - nordisk konferanse om brystkreft- mottakelse i Oslo rådhus 12.09.2014 - sak 244/13
 • 15.09.2014: Universitetet i Oslo - Senter for flerspråklighet - internasjonal konferanse om romanispråk - ( 11th international conference on romani linguistics) mottakelse i Oslo rådhus 15.09.2014 - sak 34/14
 • 17.09.2014: Norsk barnevernsamband - mottakelse i Oslo rådhus 17.09.2014 - Norsk Barnevernkongress - sak 29/14
 • 18.09.2014: Bruk av Rådhushallen 18.09.2014 - Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning - Mottakelse for nye lærere i Osloskolen - sak 96/14
 • 19.09.2014: Utenriksdepartementet - Bruk av Oslo Rådhus til åpning av Sikkerhetspolitisk konferanse (Global Strategic Review, GSR) og middag fredag 19. september 2014 - sak 119/14
 • 21.09.2014: Søknad om bruk av Oslo Rådhus til statsborgerseremonier i Oslo Rådhus 2014 - sak 147/13
 • 23.09.2014: Samferdselsdepartementet - disponering av Oslo rådhus til mottakelse 23.09.2014 - internasjonal taubanekonferanse - sak 22/14
 • 01.10.2014: Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester - bruk av Rådhushallen 01.10.2014 i anledning FNs internasjonale eldredag - sak 343/13
 • 01.10.2014: Utenriksdepartementet - mottakelse i Oslo rådhus 01.10.2014 - MTCR - konferanse ( Missile Technology Control Regime) - Kontrollregime for missilteknologi - sak 59/14
 • 15.10.2014: Oslo kommunes arkitekturpris med påfølgende lunsj - sak 341/13
 • 20.10.2014: Folkeuniversitetet Øst - Mottakelse i Oslo rådhus 20.10.2014 i anledning 150- årsjubileum - sak 253/13
 • 06.11.2014: 40- og 50-års jubilanter i Oslo kommune - sak 341/13
 • 11.11.2014: Caritas Norge - 50-års jubileum - mottakelse i Oslo rådhus 11.11.2014 - sak 215/13
 • 20.11.2014: Fag- og svennebrevutdeling i Oslo rådhus 20.11.2014 - Bruk av Rådhushallen - sak 45/14
 • 23.11.2014: Søknad om bruk av Oslo Rådhus til statsborgerseremonier i Oslo Rådhus 2014 - sak 147/13
 • 16.12.2014: Middag for spesielt inviterte - sak 341/13
 • 18.12.2014: Formannskapets julemiddag - sak 341/13
 • 23.12.2014: Sølvguttenes julekonsert - sak 341/13
   

2015

 • 08.01.2015: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - årskonferanse 2015 - middag i Oslo rådhus 08.01.2015 - sak 109/14
 • 21.02.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 22.02.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 16.04.2015: Den Norske Legeforening - Mottakelse i Oslo rådhus i anledning World Medical Associations rådsmøte - 16.04.2015 - sak 46/14
 • 18.04.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 19.04.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 02.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 03.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 09.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 10.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 19.05.2015: NAV Hjelpemidler og tilrettelegging - mottakelse i Oslo rådhus 19.05.2015 - Det 6. nordiske sittesymposium ( The 6th Nordic Seating Symposeum) - sak 94/14
 • 21.05.2015: Norsk Psykologforening - mottakelse i Oslo rådhus 21.05.2015 - Europeisk kongress for arbeids- og organisasjonspsykologi (European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) - sak 129/14
 • 23.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 24.05.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 08.06.2015: Den norske aktuarforening - Forespørsel om mottakelse i Oslo rådhus - Kollokvium for International Actuarial Association (IAA) 08.06.2015 - sak 148/14
 • 09.06.2015: Norges Geotekniske institutt - Mottakelse i Oslo rådhus 09.06.2015 - ISFOG-konferanse (3rd International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics) - sak 84/14
 • 11.06.2015: Europa Nostra 2015 - festmøte med prisutdeling i rådhushallen og påfølgende mottakelse 11.06.2015 - sak 51/14
 • 12.06.2015: Høgskolen i Oslo og Akershus - bruk av Rådhushallen 12.06.2015 - eksamensseremoni for sykepleierstudenter - sak 137/14
 • 12.06.2015: Statped og Sunnaas sykehus HF - mottakelse i Oslo rådhus 12.06.2015 - nordisk afasikonferanse (Nordic Aphasia Conference) - sak 95/14
 • 13.06.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 14.06.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 24.06.2015: Universitetet i Oslo ved Institutt for informatikk - mottakelse i Oslo rådhus 24.06.2015 i forbindelse med internasjonal vitenskapelig konferanse om formelle metoder i informatikkfaget (20th International Symposium on Formal Methods, FM, 2015) - sak 149/14
 • 29.06.2015: NMBU Vetbio - Det niende europeiske sebrafiskmøtet (9th european zebrafish meeting EZM 2015) - mottakelse i Oslo rådhus 29.06.2015 - sak 108/14
 • 30.06.2015: Universitetet i Oslo ved Institutt for informatikk - mottakelse i Oslo rådhus 30.06.2015 i forbindelse med vitenskapelig konferanse om datateknologi (9th ACM International Conference on Distributed Event-Based Systems, DEBS) - sak 147/14
 • 03.10.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 04.10.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 21.11.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14
 • 22.11.2015: Human-Etisk Forbund - Humanistisk konfirmasjon og navnefest 2015 - sak 68/14